Velkommen til;Wellcome to;

www.tomtech.dk
DANSK.gif ENGLISH.gif

Den øverste knap vil sende dig til en side, hvor du vil lære mig lidt bedre at kende...

button.gif

The top button vil take you to a page where you will get to know me better...

Knap nummer to vil sende dig til en side hvor du vil lære TomTech Cooperation bedre at kende...

button.gif

button number two wil take you to a page where you will get to know tomtech.dk better...

Knap nummer tre vil sende dig til en side, hvor du lærer mine prosa- og lydværker bedre at kende...

button.gif

Button number tree wil take you to a page where you will get to know my prose and sound works better...

Knap nummer fire vil sende dig til en side hvor du lærer mine digte bedre at kende...

button.gif

Button number four will take you to a page where you wil get to know my poems better (if you can read danish)...

Knap nummer fem vil sende dig til en side, med kontaktoplysninger...

button.gif

Button number five wil take you to a page containing contact information...

Knap nummer seks vil sende dig til en side, med links jeg vil anbefale...

button.gif

Button number six wil take you to a page containing links I would recommend...

Knap nummer syv vil sende dig til en side, hvor du kan se hvordan du kan hjælpe mig med at udbrede kendskabet til denne hjemmeside...

button.gif

Button number seven wil take you to a page containing a guide to how you can help me getting my homepage known by more people...


Hvis du kan lide det jeg tilbyder på denne side, kan du foretage en donation via denne PayPal-knap. På den måde vil du hjælpe mig til at købe tid fri til at skrive...

If you like the stuff I've provided on this site, make a donation using the PayPal-button. This way you will help me buying time free for writing...


Ved at trykke på en knap som den her, i bunden af en side, kan du komme tilbage hertil...

back

Pressing a button like this at the bottom of a page, will take you back to this page...